Tác giả: Doanh Kiến

Nhạc nền: Nữ thần nguyệt quế

Trình bày: S.H.E

Chinese translator: HbT@iuphimhan.com

Violetsky@Frhvn.com

Editor: Julia123@Iuphimhan.com

Timer & Encoder: Anzaimar

Để thoả lòng yêu thích + ham hố đối với các zai Hum nay An xin trân trọng giới thiệu tới các bạn 1 Video mà An thấy tâm đắc nhất trong số những Video đã được coi về cặp đôi Thiết x Truy này.

Enjoy ^.^

Download | Youtube