Tám phét trước giờ G:

Bạn Thanh: beta chương này mà tim đập thình thình, nước miếng ròng ròng, mồ hôi nhễ nhạiPhotobucket

Bạn An: Còn tớ thì máu mũi từa lưaPhotobucket
Đã lấy mất thời gian quý báu của quý vị độc giả, còn giờ thì xin mờiPhotobucket

Đọc tiếp