ĐỌC TIẾP

=========

Lảm nhảm: E hèm, tình hình là sau khi đọc các comment của cả nhà, hình như ai nấy đều bức xúc vì cái chết của *em* Justin, nhưng mờ đừng nỡ chê em ấy chết lãng xẹt mà, chuyện vui còn ở phía sau (em ấy mà không chết thì đoạn sau coi còn … hơn)Photobucket