Chu lang cố

Tác giả: Lão tử ái hảo

Biên tập: Akirayuuri

Cặp đôi: Chu Du x Gia Cát Lượng

Thể loại: Đồng nghiệp văn, nhất thụ nhất công

Nếu có hứng thú, các bạn có thể đọc tại Gocdammy.co.cc

http://www.gocdammy.co.cc/2012/06/chu-lang-co-lao-tu-ai-hao.html