Bạn có thể đọc bản gốc tại FYI.

Vâng, mấy ngày nay thật thú vị. Tôi đã có việc làm. Và tôi cũng giúp phá một tổ chức buôn lậu quốc tế. Thông tin chi tiết ở sau nhé.

À, nhưng trước khi tôi đăng lên thì có thông tin quan trọng đây!

Đây là tôi.johnCòn đây là Sherlock.

sherlock

Được chưa? Những tên tội phạm ở Luân Đôn, xin hãy nhận ra ai là ai nha! Sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và đỡ rắc rối. Tôi đã đổi lại hình đại diện cá nhân để tránh nhầm lẫn thêm nữa.

Một tin khác là, Sherlock có những đoạn mã được mã hóa đấy, nếu bạn muốn chứng tỏ bản thân mình, thì hãy tới Khoa học suy luận đi nhé.

Bình luận


Sherlock: Không tự đi thử giải mật mã à, John