Vậy là tôi đến đây, đang giải quyết một vụ giết người bí ẩn ở giữa vùng nông thôn thì bất ngờ bị một chiếc trực thăng đưa tới cung điện Backingham.

tap 1 - quan khanSherlock đã ở đó rồi. Trần trụi, chỉ quấn mỗi cái chăn.Vì có sự tham gia của khách hàng, nhờ Mycroft, mà tôi phải xóa phần còn lại của bài viết này. Không cần phải nói, rất là mạo hiểm.

Và tôi chắc chắn không phải lần cuối chúng tôi nghe đến cái tên Irene Adler. Thật ra, tôi khá chắc là anh ấy đang nhận được tin nhắn của cô ta. Hay thật, trong suốt thời gian tôi biết anh ấy, chưa bao giờ tôi thấy anh có quan tâm tí xíu nào tới phụ nữ cả, nhưng người này… Cô ta đã khiến anh chú ý.

(Bạn có thể đọc bài gốc tại By Royal Appointment )