Giới thiệu

Theo chỉ thị của Nữ hoàng, cậu chủ trẻ Ciel Phantomhive đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa với sự tham gia của những con người ưu tú nhất trong những người ưu tú của Luân Đôn. Mọi chuyện bắt đầu thật tốt đẹp cho đến khi các vị khách mời bị giết chết! Liệu Sebastian và Ciel có thể cùng những người khác còn lại, bao gồm cả tác gia vĩ đại – Ngài Arthur Conan Doyle, làm sáng tỏ bí ẩn và tóm được kẻ sát nhân trước khi quá muộn không?

(Nguồn: Funimation)

Tập 1, 2 đã được giới thiệu tại các rạp trên khắp các thành phố của Nhật vào 25/10 và 15/11 năm 2014. DVD thì sẽ được phát hành vào ngày 28/1 và 25/2 năm 2015.

Download

Phần đầu

01

Mega    |   GG Driver

Phần cuối

02

Mega    |   GG Driver

 Kết thúc